Data archeologie | CREST project

Data archeologie

Data wordt vaak verzameld in het kader van kleinschalige, kortlopende onderzoeksactiviteiten. Ze worden bijgehouden op papier, in boeken, jaarverslagen, of in elektronische vorm op de harde schijf van de wetenschapper, .... Ze zitten verstopt in archieven van instituten en lopen het risico verloren te gaan door incidentele schade of catastrofale gebeurtenissen. Niet alleen kunnen gegevens op papier verloren gaan, gegevens in verouderde databanken, Excel-documenten of tekstbestanden worden bewaard op pc's zonder de nodige back-up- en beveiligingsprocedures. In de meeste gevallen zijn deze gegevens niet goed gedocumenteerd.

Dit maakt het vrijwel onmogelijk om ze te gebruiken zonder de data-eigenaar te consulteren.

Deze historische gegevens zijn echter nodig om basisinformatie te verzamelen om te kunnen vergelijken met huidige en toekomstige inzichten en benaderingen over de mariene omgeving.

In dit kader, werden twee historische datasets geïdentificeerd om te digitaliseren en te standardiseren. Deze datasets zullen toelaten de relatie te onderzoeken tussen de historische meteorologische omstandigheden en de sedimentherverdeling en morfologische veranderingen van het strand.

Met behulp van strandprofielen kunnen de effecten van erosie en aangroei van het strand bestudeerd worden. Langsheen de Belgische kust werden op regelmatige basis dergelijke profielen opgemeten. Belangrijk, want de opmetingen gebeurden op nog niet verstoorde stranden, er is dus nog geen impact van enige suppletie.

Het hoogtemodel van de strandzone van de Vlaamse kust werd jaarlijks opgesteld ter opvolging van strandmorfologie t.b.v. kustverdediging en het beheer van de strandzone.

Strandprofielen (1971 - 1996)

Sinds de jaren ’70, tot halverwege ’90, werd door Prof. Dr. Guy De Moor en zijn team op zeer regelmatige tijdstippen (ongeveer halfjaarlijks), het strand opgemeten. Deze opmetingen werden dan uitgetekend als profielen. De dataset kon opgesplitst worden in 2 grote datareeksen.

  • Tussen 1971 en 1983 werden de strandprofielen opgemeten ter hoogte van merktekens langsheen de kust.
  • Later, in de periode van mei 1979 tot juni 1996 werden deze profielen opgemeten ter hoogte van de kilometerpalen langsheen de Belgische Kust.

In totaal werden 1340 profielen beschreven, goed voor 161 251 meetwaarden.

Op basis van deze gegevens werd een online applicatie, Exploring beach profiles gemaakt.

Meer info.

Hoogtemodel van de strandzone (1983-1996)

Het hoogtemodel van de strandzone van de Vlaamse kust werden opgesteld door Afdeling Kust en Eurosense Belfotop NV. Deze modellen werden in de periode 1983-1996 opgemaakt ter opvolging van strandmorfologie t.b.v. kustverdediging en beheer strandzone.

Voor de twee CREST-studiegebieden (Mariakerke en West-Groenendijk) werd de data opgevraagd en gedigitaliseerd.

De resultaten hiervan kunnen geraadpleegd worden via het geoportaal (thema: hoogte).

Meer info.