Open Archief | CREST project
Publicaties | Datasets
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Strandprofielen van de Belgische kust [Beach profiles of the Belgian Coast]

Beschrijving
Met behulp van strandprofielen kunnen de effecten van erosie en aangroei van het strand bestudeerd worden. Langsheen de Belgische kust werden op regelmatige basis dergelijke profielen opgemeten.

Scope
Thema's:
Geografie, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien, Hoogte, België, Belgische kust

Geografische spreiding
België, Belgische kust [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1971 - 1996

Parameter
Profielbeschrijving

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie, meerdata creatordata beheerder

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
Strandprofielen gemeten ter hoogte van kilometerpalen langsheen de Belgische Kust, meer
Strandprofielen opgemeten ter hoogte van merktekens langs de Belgische Kust, meer

Project
CREST: Climate Resilient Coast, meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
De Moor, G. (1992). A quantitative evaluation of erosive and accretional sections along the Belgian coast in the period 1978-1990. Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. 61(2): 413-424, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2016-04-06
Informatie laatst gewijzigd: 2016-04-06
Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid