Resultaten | CREST project

Resultaten

ACTIVITEIT 1 (trekker: Erik Toorman, KU Leuven)
Geïntegreerde multi-schaal golven-stroming-sediment modellering

Er zijn voorlopig geen resultaten van deze activiteit.

 

ACTIVITEIT 2 (trekker: Peter Troch, Universiteit Gent)
Geavanceerde modellering van overslagrisico’s in kustgemeenten

Er zijn voorlopig geen resultaten van deze activiteit.

 

ACTIVITEIT 3 (trekker: Sebastian Dan, Waterbouwkundig Laboratorium)
Verbeterde kennis van kustprocessen

Er zijn voorlopig geen resultaten van deze activiteit.

 

Ondersteunende activiteit 1  (trekker: Simon Claus, VLIZ)
Data, technieken en monitoring

Er zijn voorlopig geen resultaten van deze activiteit.

 

Ondersteunende activiteit 2 (trekker: Dries Van den Eynde, KBIN-OD Natuurlijk Milieu)
Klimaatscenario’s

Er zijn voorlopig geen resultaten van deze activiteit.

 

Ondersteunende activiteit 3 (trekker: Tina Mertens, VLIZ)
Communicatie en disseminatie

Er zijn voorlopig geen resultaten van deze activiteit.

|