INSPIRE | CREST project

De INSPIRE Richtlijn

De INSPIRE-richtlijn stelt algemene regels vast voor de oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa ter ondersteuning van het milieubeleid van de Europese Unie (EU) en beleidsmaatregelen of activiteiten die van invloed kunnen zijn op het milieu.
Deze Europese ruimtelijke gegevensinfrastructuur zal de verspreiding van ruimtelijke informatie tussen organisaties van de publieke vereenvoudigen, de publieke toegang tot ruimtelijke informatie over heel Europa bevorderen en bij te dragen aan grensoverschrijdende beleidsvorming.

De EU-infrastructuur bouwt voort op de infrastructuur voor ruimtelijke informatie die door EU-landen is opgericht en door hen wordt beheerd. De richtlijn behandelt 34 ruimtelijke data thema's die nodig zijn voor milieu-toepassingen.De richtlijn is op 15 mei 2007 in werking getreden en zal in verschillende fasen worden uitgevoerd, met volledige implementatie in 2021.
 

Meer informatie: http://inspire.ec.europa.eu

 

De thema's

 

 

|